Wakacyjny Eko Festyn - Zielonym do Góry 2018

 

 

"Wakacyjny Eko Festyn - Zielonym do Góry"

08.07.2018

W ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pt. „Wakacyjny Eko Festyn - Stargard Zielonym do Góry” zrealizowano zadania na terenie Stargardu, w teatrze Letnim w Parku Bolesława Chrobrego, na którym odbyły się dwie imprezy plenerowe mające charakter edukacyjny a jednocześnie festynowy. Imprezy te udowodniły wszystkim zgromadzonym uczestnikom, że można w ciekawy i w zabawny sposób przynieść korzystny efekt ekologiczny poprzez integrację miedzy pokoleniami na rzecz ochrony środowiska oraz zwierząt w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Podczas pierwszej imprezy „Chrońmy Środowisko! - odzyskując surowce wtórne” wystąpił Teatr Rozmaitości „Gwitajcie” ze Szczecina, który w przepiękny i barwny sposób zaprezentował spektakl edukacyjny o tematyce ekologicznej. Poprzez interakcje z widzami umożliwił uczestnikom spotkanie z naturą i kulturą propagującą wartości proekologiczne zawarte w idei recyklingu oraz segregacji śmieci. Ekologiczna Bajka zawierała mądre morały, które jednocześnie uczyły i bawiły zgromadzoną publiczność. Zarząd Usług Komunalnych przygotował prelekcję o ochronie środowiska wraz z konkursami. Na scenie Teatru Letniego  wystąpił również zespół wokalny „Chabry”. Nie zabrakło również naturalnych wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich z Reptowa oraz Eko Zabawek wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zieleniewa.

Bardzo istotnym punktem ekologicznego festynu do osiągnięcia założonych celów projektu było zorganizowanie punktu wymiany zużytych elektroodpadów na sadzonki roślin ozdobnych i krzewów. Dzięki promowaniu nawyków proekologicznych poprzez akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami, świetlówkami, umożliwiliśmy wszystkim tym mieszkańcom naszego regionu zbiórką tego sprzętu, zmniejszając tym samym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz przyczyniając się również do innych działań wspomagających ochronę środowiska naturalnego oraz wolnożyjących zwierząt. Podczas zbiórki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej przekazano następujące elektrośmieci: 250 kg sprzęt mały, 400 kg sprzęt średni, 500kg sprzęt wielkogabarytowy, 100kg baterii oraz 30 kg świetlówki i żarówki. Każdy kto przekazał odpady w punkcie wymiany elektroodpadów otrzymał w zamian sadzonki roślin. Łącznie przekazaliśmy naszym mieszkańcom 363 sztuk zakupionych sadzonek roślin ozdobnych oraz krzewów. Działały stanowiska gier interaktywnych z Proeuropejskiego Centrum Ekologicznego w Stargardzie. Pracownia fotograficzna ze Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z Reginą Skulską, stargardzką artystką z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, wspólnie zaprezentowali wystawę zdjęć przyrodniczych dotyczących piękna natury oraz degradacji przyrody naszego regionu. Odbywały się również warsztaty Eko kolorowanka oraz warsztaty upcyclingowe, podczas których dzieci jak i dorośli poprzez wspólną zabawię rozbudzała swoją kreatywność, samodzielnie tworząc piękne prace plastyczne propagujące idee ekologiczne co pozwoliło na podniesienie świadomości i wrażliwości wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród mieszkańców naszego regionu.

 

       

"Wakacyjny Eko Festyn - Zielonym do Góry"

15.07.2018

Druga impreza plenerowa o charakterze ekologicznym „Chrońmy Zwierzęta - pamiętamy, dbamy i kochamy”, odbyła się w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pt. „Wakacyjny Eko Festyn - Stargard Zielonym do Góry” w teatrze Letnim w Parku Bolesława Chrobrego na terenie Stargardu.

W ramach kampanii w sposób ciekawy i atrakcyjny dla całej rodziny, przekazywano wiedzę o problemach bezdomności oraz konieczności dobrego postępowania oraz traktowania wolno żyjących zwierząt przebywających w naszym otoczeniu. Na scenie prezentowały się zespoły: „Chabry”, „Lipka” oraz „Suchanianki”, gdzie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć znane i lubiane przeboje muzyki biesiadnej i ludowej. Natomiast przedstawicielki UTW w Stargardzie „Seniority”, propagowały aktywny i zdrowy tryb życia poprzez wspólną zabawę ze wszystkimi uczestnikami festynu. Podczas warsztatów twórczych można było samodzielnie wykonać hoteliki dla owadów. Były też wyroby naturalne Kół Gospodyń Wiejskich z Zieleniewa i Reptowa, pszczelarskie, wikliniarskie i punkty informacyjne dotyczące ochrony zwierząt. Proeuropejskie Centrum Ekologiczne przygotowało stanowiska gier interaktywnych. Bardzo istotnym punktem ekologicznego festynu do osiągnięcia założonych celów projektu było zorganizowanie punktu zbiórki karmy dla wolnożyjących i bezdomnych zwierząt.